Artikkelit

Omaiset mielenterveystyön tukena vaatii akuuttipsykiatrian sairaalaosaston säilyttämistä Raumalla.

Mielenterveyspotilaiden omaisilta saama tuki heikkenee
Omaiset mielenterveystyön tukena vaatii akuuttipsykiatrian sairaalaosaston säilyttämistä Raumalla


Satakunnan sairaanhoitopiiri sulkee akuuttipsykiatrian sairaalaosaston Raumalla. Päätös vaikeuttaa niin mielenterveyskuntoutujien kuin heidän omaistensa arkea. Kun laitoshoitoa puretaan, on vaarana, ettei vapautuvia resursseja ohjata korvaaviin mielenterveyspalveluihin. Tällöin omaisen hoitovastuu läheisestä mielenterveyskuntoutujasta kasvaa. Hoitovastuu psyykkisesti sairastuneesta henkilöstä kuormittaa omaista merkittävästi ja lisää omaisten riskiä sairastua masennukseen ja stressiperäisiin sairauksiin.


Mielenterveyspalvelut on mitoitettava sen mukaan, mitä sairastuneen hoito vaatii. Kun psykiatrista laitoshoitoa puretaan, on tärkeää ohjata vapautuvat resurssit mielenterveyssektorin avopalveluihin ja niiden kehittämiseen.


– Osaston lakkauttaminen on todella ikävä juttu. Se on ollut erittäin tärkeä ja tarpeellinen, suorastaan ehdoton. En millään antaisi osastoa pois, toteaa mielenterveyskuntoutujan omainen Liisa Jalonen-Toivola.


– Muutokset pitkittävät usein kuntoutujan sairaalassaoloaikoja. Kun lakkautetaan sairaalapaikkoja, pitäisi olla selkeä tieto siitä, mihin potilas joutuu. Omaiselle tulisi antaa tarkat ohjeet siitä, miten menetellään sairastuneen kanssa. Omaisen on hyvin tärkeä tietää potilaan hoidon jatkosuunnitelmista, jatkaa Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton puheenjohtaja Anita Ruutiainen.


Sairaalapaikkojen lakkauttaminen kuormittaa omaisia


Akuuttipsykiatrian osastopotilaiden paikka on jatkossa Rauman sijasta joko Harjavallan sairaalassa tai Satakunnan keskussairaalan yleissairaalapsykiatrian osastolla. Mielenterveyskuntoutujien omaisten mielestä välimatka hankaloittaa suhteettoman paljon niin hoitoon hakeutumista kuin myös läheisen tapaamismahdollisuuksia.


Monet hoitoa tarvitsevat henkilöt eivät halua hakeutua hoitoon kauas omasta lähiympäristöstään. Kun potilaiden hoitoon hakeutuminen vaikeutuu olennaisesti, omaiset joutuvat vastaamaan huonokuntoisten läheistensä arjen sujumisesta ja turvallisuudesta.


Omaisen tuki vaikuttaa paljon mielenterveyspotilaan kuntoutumiseen. Monilla omaisilla ei ole kuitenkaan taloudellisia mahdollisuuksia tai aikaa matkustaa pitkiä matkoja tapaamaan hoidossa olevaa läheistään. Omaisille ja potilaille sairaalaosaston sijainnilla on suunnaton merkitys.


- Meille osaston läheisyys on suuri etu. Se luo turvallisuuden tunnetta ja tulemme enemmän tutuksi henkilökunnan kanssa. Meidän tapauksessamme myös kulkuyhteydet huonontuvat merkittävästi ja yhteydenpito läheisen kanssa jää vähiin, jos sairaalaosasto lakkautetaan. Potilaankin kannalta on parempi, jos hän saa hoitoa lähellä kotiaan tutussa ympäristössä, sanoo Jalonen-Toivola.


Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton ja Länsi-Suomen yhdistyksen mielestä psykiatrista laitoshoitoa tulisi olla tarpeeksi ja mahdollisimman lähellä omaa kotipaikkakuntaa. Psyykkisesti sairastuneen tulee päästä laitoshoitoon, jos hänen toimintakykynsä on huono tai potilas on vaaraksi itselleen tai muille.

 

Jaa